Týdenní plán od 8. 2. do 12. 2. 2021

 

Český jazyk

 • Vzory rodu ženského + odkazy
 • Opakování vzorů rodu středního
 • str. 82-89, PS str. 34, 37-39

Český jazyk – sloh

 • Četba a rozbor ukázek – věcné čtení
 • LV – četba vlastní knihy

Anglický jazyk

 • Kites

Matematika

 • Pamětné násobení a dělení + odkazy
 • str. 20-24, PS str. 8/15, 9/17
 • Opakování písemného +, –
 • PS str. 5/9
 • Geo – kruh, kružnice str. 18

Vlastivěda

 • Poznáváme naši vlast – výpravy a výlety + odkazy
 • str. 44-49, 52-55, PS str. 26-29

Přírodověda

 • Ekosystém les – rostliny a živočichové + odkazy
 • str. 29-33

Informatika

 • Vyhledávání informací

Pracovní činnosti

 • Příprava jednoduchého pokrmu – zdravá svačinka

Výtvarná výchova

 • Chápání vztahu historie a současné umění

Hudební výchova

 • Rytmizace a melodizace říkadel + odkazy

Tělesná výchova

 • Pobyt venku, hry se sněhem, bruslení

Doplňující informace pro rodiče

Stále platí vypracovávání a odesílání úkolů v termínu, účast na online hodinách.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Přírodověda Vlastivěda Jiné
Zařaď správně Násob, děl Lesní živočichové Kraje – opakuj Cyklista
Procvičuj Zatoč kolem Lesní stromy Města ČR Dopr. výchova – testy
Diktáty Procvičuj Lesní keře Města ČR – kvíz 1. pomoc
Rod ženský + hry Únikovka Lesní byliny Kam do ZOO
Harry Potter Savci lesa Přírodní zajímavosti Hv – Hoky Koky
Hv – Mambo Džambo

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top