Týdenní plán od 15. 2. do 19. 2. 2021

Český jazyk

 • Vzory podstatných jmen rodu ženského + odkazy
 • Opakování a procvičování vzorů rodu středního + odkaz
 • Doplňování i/y + odkaz
 • Diktát + odkaz
 • str. 88-94, PS str. 38-41

Český jazyk – sloh

 • Dopis – str. 90
 • LV – střídavé čtení

Anglický jazyk

 • In the town

Matematika

 • Opakujeme a procvičujeme
 • str. 26-29
 • Písemné násobení dvojciferným činitelem + odkazy
 • str. 35-35, PS str. 11/21, 22 + 14/27

Vlastivěda

 • Nejstarší osídlení naší vlasti + odkazy
 • str. 3-6, PS 2. díl str. 2-3

Přírodověda

 • Příroda v zimě + odkazy
 • str. 34-36
 • Opakování rostlin a živočichů lesa + odkaz
 • str. 30-31
 • Geo – trojúhelník
 • str. 25

Informatika

 • Kvalifikovaná práce s klávesnicí

Pracovní činnosti

 • Příprava jednoduché svačinky

Výtvarná výchova

 • Utváření jednoduchých prostorových objektů – stavby ze sněhu

Hudební výchova

 • Kontrast gradace – poslechové činnosti

Tělesná výchova

 • Bruslení

Doplňující informace pro rodiče

Stále platí vypracovávání a odesílání úkolů v termínu, účast na online hodinách.

Odkazy k procvičování učiva

Matematika Český jazyk Přírodověda Vlastivěda Jiné
Procvičuj Rod ženský + hry Ekosystém les Osídlení vlasti Dopr. výchova – testy
Násob 1 Procvičuj Život v zimě Prezentace Cyklista
Násob 2 Diktáty Příroda v zimě – video Přiřaď století 1. pomoc
Násob 3 (desítky) Opakuj – rod stř. Zima v přírodě Pravěk
Násob 4 Opakování ČR Únikovka – ČJ, VL, PŘ

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top