Týdenní plán od 25. 1. do 29. 1. 2021

Český jazyk

 • Vzory podstatných jmen rodu středního
 • Vzory podstatných jmen rodu ženského
 • str. 78-82, PS str. 33, 35

Český jazyk – sloh

 • Úpravy textů
 • LV – texty českých i cizích autorů – vlastní kniha

Anglický jazyk

 • Revision of Units 1-4

Matematika

 • Písemné odčítání + odkazy
 • Písemné dělení – procvičování
 • str. 16-17, PS str. 3-4, str. 24
 • Geo – rovnoběžky, kolmice + odkazy

Vlastivěda

 • Města ČR – památky, významná místa
 • Hrady a zámky – str. 40-43
 • Památky UNESCO –  str. 56-57
 • PS str. 32

Přírodověda

 • Bezobratlí – str. 22 + odkaz
 • Ekosystém les – patra lesa – str. 32

Informatika

 • Úprava písma, práce s textem
 • Zjišťování informací na internetu

Pracovní činnosti

 • Pololetní prázdniny – nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Zimní sporty

Hudební výchova

 • Zpívání s karaoke – odkaz

Tělesná výchova

 • Bruslení, hry se sněhem

Doplňující informace pro rodiče

29. 1. jsou pololetní prázdniny, pak následují týdenní jarní prázdniny (1. 2.-5. 2.)

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Vlastivěda Přírodověda Jiné
Přiřaď vzor Pís. odčítej 1 10 měst ČR Drobní živočichové 1. pomoc
Procvičuj Pís. odčítej 2 Známá města – čti Hmyz – video Dopr. výchova – testy
Ženský rod – vzory Hrady a zámky – video Přezimování – video Cyklista
Přiřaď ke vzoru Rovnoběžky Bezobratlí – dělení Hv – karaoke
Zařaď správně Kolmice Lesní patra Únikovka – rytíř
Procvičuj – hrej Geo – test Lesní patra 2 Kvíz PŘ

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top