Týdenní plán od 8. 2. do 12. 2. 2021

Český jazyk

 • Opakování a procvičování měkkých souhlásek
 • Doplňování i, í/y, ý po tvrdých i měkkých souhláskách
 • Souhlásky obojetné – seznámení
 • Slabikotvorné r, l
 • Uč. str. 69-71
 • Sloh – Pravidla slušného chování

Čtení

 • Orientace v knize, obsah, orientace v textu
 • Prezentace přečtené knihy
 • Společná četba

Psaní

 • Opis, přepis
 • Diktát slov, vět
 • s. 20-22

Matematika

 • Sčítání, odčítání dvojciferných čísel do 100 bez přechodu desítky
 • Písemné sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky
 • Nácvik zápisu slovních úloh
 • Početní výkony se závorkou
 • s. 2-4

Prvouka

 • Lidé a čas
 • Orientace v čase a v našem životě
 • Roční období

Pracovní vyučování

 • Přišívání knoflíku – sněhulák

Výtvarná výchova

 • Uplatňování poznatků o reliéfní kompozici – strom v zimě

Hudební výchova

 • Notová osnova, noty, délka not
 • Rytmizace písní
 • Ukolébavka poslech : Bernard Flies – Princi můj maličký, spi

Tělesná výchova

 • Pobyt venku – bobování, hry na sněhu

Doplňující informace pro rodiče

 • Kontrolujte, prosím, vybavení pouzder a pomůcky do vyučování. Některým dětem stále chybí tvrdé fólie, funkční fix na mazací tabulku
 • V případě příznivého počasí půjdeme bobovat – bližší informace na EduPage

Kateřina Vergu, třídní učitelka

PROCVIČUJ UČIVO

Český jazyk Matematika Prvouka
Měkké a tvrdé souhlásky – procvičování Ufonci +, – do 100 Kalendář
Souhlásky obojetné Puzzle + do 100 Roční období a měsíce
Slabikotvorné r, l Puzzle – do 100 Rok
Křížovky Procvičuj
Trenažér
Čtení s porozuměním – Hodiny
Back To Top