Týdenní plán od 15. 2. do 19. 2. 2021

Český jazyk

 • Slovní druhy – seznámení
 • Podstatná jména – vlastní jména osob, zvířat
 • Procvičování pravopisu měkkých a tvrdých souhlásek
 • Sloh – omluva, pravidla slušného chování
 • Uč. str. 72-76

Čtení

 • Plynulé čtení s interpunkcí
 • Prezentace vlastní přečtené knihy
 • Společná četba

Psaní

 • Opis, přepis slov a krátkých vět
 • Diktát krátkých vět

Matematika

 • Sčítání do 100 s přechodem přes desítku
 • Odčítání do 100 s přechodem přes desítku
 • Písemné sčítání a odčítání s přechodem přes desítku
 • G: rýsování úseček a přímek

Prvouka

 • Kalendář – měsíce v roce, dny v týdnu, části dne
 • Testík – lidské tělo

Pracovní vyučování

 • Práce se stavebnicí

Výtvarná výchova

 • Hra s linií

Hudební výchova

 • Noty, délka not
 • Houslový klíč – modelování

Tělesná výchova

 • Pobyt venku

Doplňující informace pro rodiče

 • Prosím o kontrolu pouzder a pomůcek do vyučování (ostrouhané pastelky, fixy na tabulku, tužky, lepidla, nůžky…)
 • Děti začínají často zapomínat – pracovní sešity, domácí úkoly!

Kateřina Vergu, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI

Český jazyk Matematika Prvouka
Podstatná jména + do 100 s přechodem přes desítku – kolotoč Lidské tělo – opakování
Podstatná jména – třídění  – do 100 s přechodem přes desítku  kolotoč Orientace v čase – kolotoč
Tvrdé a měkké souhlásky – trenažér +, – do 100 Měsíce v roce
Měkké a tvrdé souhlásky – kolotoč +, – do 100 puzzle Dny v týdnu
Měkké a tvrdé souhlásky – třídění
Back To Top