Týdenní plán od 8. 2. do 12. 2. 2021

Čtení

 • Hláska a písmeno R, r
 • Slova se dvěma souhláskami na začátku slova (vlasy, pramen….)
 • Komiks, psaní
 • Dvojhlásky au, ou
 • Slabikář str. 46 až 50

Psaní

 • Nová písanka str. 1, 2

Matematika

 • Sčítání čísel v oboru do 9
 • Odčítání čísel v oboru do 9
 • Opakování a upevňování spojů na sčítání a odčítání do 8
 • Slovní úlohy, geometrické útvary
 • PS str. 18 až 20

Prvouka

 • Opakování učiva Místo, kde žijeme
 • Člověk , části těla
 • PS str. 37 až 39

Pracovní vyučování

 • Robot

Výtvarná výchova

 • Ilustrace k pohádce J. Čapka

Hudební výchova

 • Rytmizace a melodizace

Tělesná výchova

 • Pobyt venku

Doplňující informace pro rodiče

Učení je hra

Čtení Matematika Prvouka
Čtení slov Početní trenažer Lidské tělo
Čtení slov na R Porovnávání čísel Části těla
Čtení vět Rozklad čísel Stavba těla
Čtení slov s předložkou Sčítání do 9 Protáhni své tělo
Čtení s porozuměním
Čtení R,H
Pexeso
Back To Top