Týdenní plán od 15. 2. do 19. 2. 2021

Čtení

 • Čtení  s  dvojhláskou au, ou, rýmy
 • Hláska a písmeno z, Z
 • Doplňková čtení
 • Čtenářská dílna
 • Slabikář str. 51 až 56

Psaní

 • Písanka str. 4 až 7
 • Opis, přepis, diktát

Matematika

 • Odčítání čísel v oboru do 9
 • Číslo a číslice 10
 • Sčítání a odčítání čísel do 10 bez přechodu desítky
 • PS str. 22 až 25

Prvouka

 • Lidské tělo, části těla, péče o zdraví, výživa
 • PS str. 38 až 40

Pracovní vyučování

 • Lidská kostra

Výtvarná výchova

 • Malování do sněhu
 • Děti budou potřebovat prázdnou láhev na vodu

Hudební výchova

 • Tanec

Tělesná výchova

 • Vycházka

Doplňující informace pro rodiče

 • V úterý půjdeme ven, teple děti oblečte.
 • Kontrolujte pouzdra, ostrouhejte pastelky, zkontrolujte fixy na tabulky

Učení je hra

Jazyk český Matematika Prvouka
Slož slovo Sčítání a odčítání do 10 Části těla
Anagram Pokladnička Čistota těla
Čtení s porozuměním Pexeso
Čtení z Řetězce
Back To Top