Týdenní plán od 1. 2. do 5. 2. 2021

Čtení

  • Procvičuj učivo v odkazech

Psaní

  • Popis činnosti

Matematika

  • Procvičuj učivo v odkazech

Prvouka

  • Popis činnosti

Pracovní vyučování

  • Popis činnosti

Výtvarná výchova

  • Popis činnosti

Hudební výchova

  • Popis činnosti

Tělesná výchova

  • Popis činnosti

Doplňující informace pro rodiče

Učení je hra

ČTENÍ POČÍTÁNÍ Prvouka
Bludiště Počítání do 8 Co jsem ?
Pexeso Počítání do 8 krtek
Slova pexeso Sčítání do 8
Čtecí pás Karty
Věty Kolo štěstí
Věty s porozuměním Slovní úlohy
Věty s obrázky

 

 

Back To Top