Týdenní plán od 8. 2. do 12. 2. 2021

Český jazyk

 • Vzory podstatných jmen rodu ženského.
 • Mluvnické kategorie u podstatných jmen.
 • Slovní druhy.

Český jazyk – sloh

 • Řečnická cvičení.

Anglický jazyk

 • Kites.

Matematika

 • Pamětné násobení a dělení v oboru nad 10 000.
 • Písemné i pamětné sčítání a odčítání v oboru nad 10 000.

Vlastivěda

 • Moravskoslezský, Jihomoravský, Zlínský a Olomoucký kraj.

Přírodověda

 • Ekosystém les.

Informatika

 • Kvalifikovaná práce s klávesnicí.
 • Psaní ZAV.

Pracovní činnosti

 • Hygiena při přípravě pokrmů.

Výtvarná výchova

 • Zachycení děje ve vztahu ke skutečnosti.

Hudební výchova

 • Hudební nástroje.

Tělesná výchova

 • Tanec.

Doplňující informace pro rodiče

ČJ a M VL a PŘ různé
Rod střední

Pády 1

Rod ženský – vzory

Rod ženský – skloňování

Násobení a dělení 10, 100 ,1 000. 10 000, 100 000

Operace s čísly zakončenými nulami

Slepá mapa – kraje

Slepá mapa – řeky

Olomoucký kraj

Střední a jižní Morava  – mapa

Severní Morava – mapa

Města ČR

Lesní patra

Les – stromy, keře, 

byliny, houby,

savci

Hudební nástroje

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top