Týdenní plán od 15. 2. do 19. 2. 2021

Český jazyk

 • Podstatná jména rodu středního.

Český jazyk – sloh

 • Řečnické cvičení.
 • Telefonní rozhovor.

Anglický jazyk

 • In the town.

Matematika

 • Pamětné násobení a dělení.
 • Písemné násobení dvojciferným činitelem.

Vlastivěda

 • Shrnutí učiva o ČR.
 • Nejstarší osídlení naší vlasti.

Přírodověda

 • Ekosystém les.

Informatika

 • Kvalifikovaná práce s klávesnicí.
 • Psaní ZAV.

Pracovní činnosti

 • Skládání z papíru.

Výtvarná výchova

 • Rozvíjení chápání vztahu historie a současné umění.

Hudební výchova

 • Hudební nástroje.
 • Referáty.

Tělesná výchova

 • Posilování.

Doplňující informace pro rodiče

ČJ a M PŘ a VL
Rod ženský

Střední rod

Píseň

Kost

Písemné násobení

Pamětné násobení a dělení

Lesní stromy

Lesní keře

Les – savci

Města ČR

Časová osa

Přiřaď století

 

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top