Týdenní plán od 25. 1. do 29. 1. 2021

Český jazyk

 • Vzory podstatných jmen rodu ženského a středního.
 • Slovní druhy.

Český jazyk – sloh

 • Popis.

Anglický jazyk

 • Revision of Units 1 – 4.

Matematika

 • Pamětné i písemné sčítání a odčítání nad 10 000.
 • Pamětné násobení a dělení nad 10 000.
 • Písemné násobení a dělení do 10 000.
 • Jednotky délky.

Vlastivěda

 • Kraje ČR.

Přírodověda

 • Živočichové – opakování.

Informatika

 • Zpracování a využití informací, např. referát.
 • Psaní ZAV.

Pracovní činnosti

 • Práce se stavebnicí.

Výtvarná výchova

 • Zimní sporty.

Hudební výchova

 • Hudební nástroje.

Tělesná výchova

 • Posilování.

Doplňující informace pro rodiče

 • Dne 29. 1. jsou pololetní prázdniny.
 • Od 1. 2. do 5. 2. 2021 probíhají jarní prázdniny.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

ČJ a M VL a PŘ
Pravopisný trenažér

Doplň i/y

Vzory – ženský rod

Vzor žena

Délka – převody

Pamětné sčítání

Pamětné odčítání

 

 

Mapa západní Čechy

Slepá mapa

Mapa jižní Čechy

Mapa Vysočina

Bezobratlí

Kvíz

Patra lesa

 

Back To Top