Týdenní plán od 8. 2. do 12. 2. 2016

Český jazyk

 • Jarní prázdniny.

Český jazyk – sloh

 • Jarní prázdniny.

Anglický jazyk

 • Jarní prázdniny.

Matematika

 • Jarní prázdniny.

Vlastivěda

 • Jarní prázdniny.

Přírodověda

 • Jarní prázdniny.

Pracovní činnosti

 • Jarní prázdniny.

Výtvarná výchova

 • Jarní prázdniny.

Hudební výchova

 • Jarní prázdniny.

Tělesná výchova

 • Jarní prázdniny.

Doplňující informace pro rodiče

 • „Pěkné prázdniny.“
Jana Vyležíková, třídní učitelka
Back To Top