Týdenní plán od 15. 2. do 19. 2. 2016

 

Český jazyk

 • Přídavná jména – druhy.
 • Pravopis koncovek přídavných jmen.

Český jazyk – sloh

 • Vypravování, osnova.

Anglický jazyk

 • Present simple – negative.

Matematika

 • Desetinná čísla – sčítání, odčítání, zaokrouhlování.
 • Krychle, kvádr.

Vlastivěda

 • Jižní Evropa.

Přírodověda

 • Nahosemenné rostliny.
 • Význam rostlin.

Pracovní činnosti

 • Linoryt.

Výtvarná výchova

 • Tvary lineárního kresleného a  plošného písma.

Hudební výchova

 • Pohybové vyjádření hudby.

Tělesná výchova

 • Gymnastika.

Doplňující informace pro rodiče

 • Na úterý 16. 2. si žáci donesou tenký černý fix.
 • Ve čtvrtek 18. 2. a v pátek 19. 2. bude upraven rozvrh, informace na ELCE.
Jana Vyležíková, třídní učiteka

Odkazy k procvičení učiva

 

Matematika

Český jazyk

Přírodověda

Vlastivěda

DČ-sčítání, odčítání
Tvrdá př. j.
Nahosemenné r.
Evropa
DČ-zaokrouhlování
Měkká př. j.
Křížovka
Slepá mapa

Back To Top