Týdenní plán od 8. 12. do 12. 12. 2014

Český jazyk

 • Podstatná jména – rod, číslo, životnost, pádové otázky
 • Procvičování vyjmenovaných slov po B a L
 • Sloh: vypravování  Připravujeme se na Vánoce
 • Psaní: slova, věty – psaní podle vzoru
 • Čtení: předvánoční čtení – plynulost, správná intonace vět, dramatizace

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba – Food.

Matematika

 • Sčítání a odčítání stovek
 • Procvičování násobení a dělení
 • Procvičování pamětného i písemného sčítání a odčítání do 100
 • G: rovinné útvary – čtverec, obdélník, trojúhelník

Prvouka

 • Co nás baví
 • Povolání
 • Uč. str. 20 a 21, PS str. 26

Pracovní činnosti

 • Práce s textilem – anděl

Výtvarná výchova

 • Kresba – adventní tvoření

Hudební výchova

 • Hudba lidová a umělá
 • Koledy

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

 • Apeluji na kontrolu školních potřeb – ostrouhané tužky a pastelky, pravítka, obalené učebnice.
 • Prosím o kontrolu aktovek dětí – připravovat se podle rozvrhu.

Procvičuj si učivo

Jazyk český Angličtina Matematika Prvouka
i/y po B a L Jídlo- hra Násobilka Povolání
Diktáty Jídlo Sčítej 3 čísla   
Kat Pití  Sčítej 4 čísla   
Rod mužský Santova hra  Pastelky   
Rod ženský Christmas  Sčítání 100   
Rod střední   Odčítání 100   
Číslo jednotné      

Pravidla českého pravopisu ZDE

Vyjmenovaná slova ZDE

Zlobidlo ZDE

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top