Týdenní plán od 15. 12. do 19. 12. 2014

Český jazyk

 • Podstatná jména – rod, číslo, životnost, pádové otázky
 • Procvičování vyjmenovaných slov po B a L
 • Sloh: vánoční přání
 • Psaní: slova, věty – psaní podle vzoru
 • Čtení: předvánoční čtení – plynulost, správná intonace vět, dramatizace

Anglický jazyk

 • Vánoce u nás a v jiných zemích

Matematika

 • Sčítání a odčítání stovek
 • Procvičování násobení a dělení
 • Procvičování pamětného i písemného sčítání a odčítání do 100
 • G: rovinné útvary – čtverec, obdélník, trojúhelník

Prvouka

 • Jak žili lidé dříve
 • Vánoční zvyky

Pracovní činnosti

 • Vánoční přání

Výtvarná výchova

 • Dárek – dokončení

Hudební výchova

 • Vánoční koledy

Tělesná výchova

 • Míčové hry
 • Vycházka

Doplňující informace pro rodiče

 • Apeluji na kontrolu školních potřeb – ostrouhané tužky a pastelky, pravítka, obalené učebnice.
 • Ve čtvrtek půjdeme na 2 hodiny na vycházku – obdarujeme zvířata.
 • Od 22. 12. mají děti vánoční prázdniny, ve škole se uvidíme až v pondělí 5. ledna 2015.
 • Všem přeji klidné a pohodové Vánoce, štěstí a radost u stromečku a do nového roku 2015 pevné zdraví, štestí a pohodu se svými blízkými.
Procvičuj si učivo
Jazyk český Angličtina Matematika Prvouka
Rody podst. jmen Jídlo Seřaď čísla Vánoce
Pádové otázky Jídlo 1  Dělení Advent
Skládání pád. otázek Christmas  Násobilka  
Vánoční cvičení Vánoce – hra Pastelky   
Pády podst. jmen Puzzle Sčítej 3 čísla   
  Koleda  Sčítej 4 čísla   
    Domečky  

Pravidla českého pravopisu ZDE

Vyjmenovaná slova ZDE

Zlobidlo ZDE

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top