Týdenní plán od 1. 12. do 5. 12. 2014

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po L
 • Podstatná jména, uč. str. 51-55
 • Sloh: vypravování  Jak pomáhám doma
 • Psaní: slova, věty – správná velikost písmen, úhlednost
 • Čtení: předvánoční čtení – plynulost, správná intonace vět, dramatizace

Anglický jazyk

 • Moje rodina. Umím představit sebe i svoji rodinu.

Matematika

 • Přirozená čísla do tisíce, čtení a zápis trojciferných čísel
 • Orientace na číselné ose
 • Slovní úlohy
 • Procvičování  pamětného i písemného sčítání a odčítání
 • Procvičování násobilky
 • G: různoběžky a rovnoběžky

Prvouka

 • Volný čas
 • Advent
 • Uč. str. 20 a 22

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Vánoční ozdoby

Hudební výchova

 • Nácvik písně Kolik dnů je do Vánoc

Tělesná výchova

 • Posilování svalstva dolních a horních končetin

Doplňující informace pro rodiče

 • 5. 12. – zpívání u vánočního stromu, bližší informace budou na El-ce
 • Zkontrolujte, prosím, dětem vybavení pouzra. Často se potýkáme s nefunkčními fixy na tabulky (potřebujeme denně).
 • Přeji všem krásný čas adventní a klidné přípravy na Vánoce.
PROCVIČUJ SI UČIVO
Jazyk český Angličtina Matematika Prvouka
Seřaď vyjm. slova 1  Jídlo- hra Násobilka Mapa-plánek
Seřaď vyjm. slova 2 Jídlo Sčítej 3 čísla Barvy na mapě
Procvičování Pití Sčítej 4 čísla  Doplňovačka
Diktáty Santova hra  Tabulky Pexeso
Šibenice Christmas  Porovnej čísla  Záliby, sport, koníčky
Napiš slovo Testík  
Doplňuj   Pastelky  
Had   Slož obrázek  
Čmelák   + a –  
    Auta  
    Tučňáci  

Pravidla českého pravopisu ZDE

Vyjmenovaná slova ZDE

Zlobidlo ZDE

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top