Týdenní plán od 8. 12. do 12. 12. 2014

 

Český jazyk

 • Podmět a přísudek
 • Určování mluv. kategorií u sloves a podstat. jmen
 • Texty z internetu, čtení zadaných článků z čítanky

Český jazyk – sloh

 • Vypravování – osnova

Anglický jazyk

 • Opakování a procvičování
 •  – přivlastňovací zájmena
 •  – to be otázky
 • Lekce 2 D – to be (zápor)

Matematika

 • Písemné dělení dvojciferným dělitelem
 • Pamětné početní příklady
 • Průměrná rychlost
 • Geo – konstruktivní úlohy

Vlastivěda

 • 2. svět. válka
 • Obnovení republiky

Přírodověda

 • Podnebné pásy
 • Fauna a flora v jednotlivých oblastech
 • Tropický pás

Pracovní činnosti

 • Výrobek z korálků

Výtvarná výchova

 • Ryba

Hudební výchova

 • Koledy
 • Znalost not, zápis

Tělesná výchova

 • Pohybové hry, přetahy a přetlaky, míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

15.12. – návštěva filmového představení v Krnově – informace na Elce

Kontrolujte známky na Elce.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Matematika Jazyk český Vlastivěda Přírodověda
Písem. děl. Určuj Procvičuj Zkus to
Back To Top