Týdenní plán od 15. 12. do 19. 12. 2014

 

Český jazyk

 • Procvičování shody podmětu a přísudku
 • Opakování vzorů podst. jmen
 • Orientační prvky v textu, čtení praktické a věcné
 • Přednes textu, hrdinové knih

Český jazyk – sloh

 • Přání k svátkům

Anglický jazyk

 • Procvičování a opakování: zájmena, sloveso tobe(zápor, otázky)
 • Test U2
 • Vánoce (Christmas)

Matematika

 • Písemné dělení dvojciferným dělitelem
 • Slovní úlohy
 • Konstrukce geom. tvarů

Vlastivěda

 • Obnovení republiky
 • Poválečný vývoj

Přírodověda

 • Tropický pás

Pracovní činnosti

 • Příprava malé svačiny

Výtvarná výchova

 • Volné téma

Hudební výchova

 • Koledy

Tělesná výchova

 • Závody družstev, míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

15. 12. filmové představení v Krnově

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Matematika Anglický jazyk  Jazyk český Vlastivěda
Počítej Opakování  Procvičuj Uč se 
Back To Top