Týdenní plán od 8. 11. do 12. 11. 2010

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po b
 • Slova příbuzná
 • Učebnice str. 38 až 41

Čtení a psaní

 • Dramatizace pohádky O třech prasátkách
 • Čítanka str. 54 až 59
 • Písanka str. 17

Anglický jazyk

 • Jednoduchá spojení s označením barvy a vlastností

Matematika

 • Písemné odčítání čísel s přechodem i bez
 • Příklady se závorkami
 • Vzájemná poloha dvou přímek
 • Stále procvičujeme násobilku a sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti
 • Učebnice str. 47 až 50

Prvouka

 • Krajina – napíšeme testík
 • Voda v krajině
 • Učebnice str. 17

Pracovní činnosti

 • Razítka z moosgummi

Výtvarná výchova

 • Abeceda -kreslený příběh

Hudební výchova

 • Nota a pomlka
 • Barokní hudba – poslech J.S.Bach – Menuet

Tělesná výchova

 • Plavání
 • Kotoul vpřed i vzad

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu jedeme plavat, poslední dvě hodiny se učíme.

Dne 10. 11. 2010 od 15.30 do 17.30 hod. proběhnou třídní schůzky. Prosím, podepište ŽK.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top