Týdenní plán od 15. 11. do 19. 11. 2010

Český jazyk

 • Opakování vyjmenovaných slov po b a slov příbuzných
 • Slova souznačná
 • Vyjmenovaná slova po l
 • Učebnice str. 44 až 48

Sloh

 • Dopis

Čtení a psaní

 • Charakteristika literárních postav
 • Čítanka str. 62 až 66
 • Písanka str. 18, 19

Anglický jazyk

 • Procvičování učiva: Colours, numbers
 • Školní pomůcky

Matematika

 • Opakování násobení a dělení
 • Sčítání a odčítání pod sebou
 • Slovní úlohy¨
 • Zaokrouhlování čísel na desítky

Prvouka

 • Testík – krajina a voda v krajině
 • Orientace v krajině
 • Učebnice str. 18, 19
 • PS str. 22

Pracovní činnosti

 • Montáž a demontáž stavebnic
 • Děti si mohou přinést vlastní stavebnice

Výtvarná výchova

 • Obrázky z rovných čar
 • Hra s linií

Hudební výchova

 • Poslech – Mozart – Dětská symfonie

Tělesná výchova

 • Přihrávky jednoruč, obouruč, driblink

Doplňující informace pro rodiče

17. 11. 2010 je státní svátek.

ZdenkaZávodná, třídní učitelka

Back To Top