Týdenní plán od 1. 11. do 5. 11. 2010

Český jazyk

 • Stavba slova
 • Vyjmenovaná slova po b
 • Abeceda
 • Učebnice str. 34 až 40

Sloh

 • Vyprávění příběhu podle osnovy

Čtení a psaní

 • Charakteristika literárních postav
 • Správné frázování
 • Čítanka str. 46 až 52
 • Písanka str. 15, 16

Anglický jazyk

 • Opakování číslovek 0 až 12

Matematika

 • Sčítání dvojciferných čísel bez přechodu i s přechodem
 • Násobení a dělení 10
 • Procvičování násobení a dělení do 100
 • Slovní úlohy
 • Dokončení sešitu z 2. třídy
 • Matematika 3 str. 42
 • Polopřímky opačné

Prvouka

 • Krajina v okolí domova
 • Učebnice str. 15, 16
 • PS str. 19, 20
 • Testík na Naše vlast, Jsme Evropané

Pracovní činnosti

 • Práce s modelovací hmotou

Výtvarná výchova

 • Vycházka s fotografováním
 • Krajina mého domova

Hudební výchova

 • Koncert skupiny Marbo

Tělesná výchova

 • Vycházka
 • Šplh o tyči

Doplňující informace pro rodiče

5. 11. 2010 vystoupí ve škole skupina Marbo.

Ve čtvrtek půjdeme na vycházku, vyrazíme po velké přestávce a vrátíme se ve 12 hodin. Děti si mohou vzít svůj fotoaparát, teplé boty a teplé oblečení, čepici i rukavice.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

 

Back To Top