Týdenní plán od 8. 11. do 12. 11. 2021

Český jazyk

 • Slova mnohoznačná, citově zabarvená
 • Dělení slov na konci řádku

Čtení

 • Povídky o dětech
 • Čítanka str. 40. Povídka Martin
 • Legenda Sv. Martin

Psaní

 • Přepis a opis slov a vět
 • Diktát

Matematika

 • Počítání s korunami
 • 1 kilogram
 • Odčítání od 15, 16, 17
 • Trénink odčítání a sčítání čísel do 20 s přechodem desítky

Prvouka

 • Opakujeme kapitolu Ryby
 • Stěhovaví ptáci
 • Podzimní zahrada

Pracovní vyučování

 • Výrobky z odpadových materiálů

Výtvarná výchova

 • Sv. Martin

Hudební výchova

 • Píseň  na Sv. Martina

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

 • V úterý jedeme plavat. Jen připomínám, že odjezd je v 7. 20 hod. od školy.

Učení je hra

Jazyk český Matematika Prvouka Legenda
Synonyma Sčítání do 20 Ovoce O sv.Martinovi
Synonyma Odčítání do 20 Druhy ovoce
Slova mnohoznačná Odčítání do 20
Slova protikladná Odčítání do 20
Druhy vět Sčítání a odčítání do 20
Slova citově zabarvená
Back To Top