Týdenní plán práce od 1. 11. do 5. 11. 2021

Český jazyk

 • Slova nadřazená, podřazená, souřadná
 • Dělení slov na konci řádku

Čtení

 • Plynulé čtení s interpunkcí

Psaní

 • Opis, přepis, diktát vět

Matematika

 • Sčítáme se 6, ( 6+a), sčítáme s 5, ( 5+a)
 • Odčítáme od 14
 • PS str. 17 až 19

Prvouka

 • Podzimní rybník
 • Stěhovaví ptáci
 • Práce v pracovním sešitě

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem a kartonem

Výtvarná výchova

 • Drak

Hudební výchova

 • Hudební nástroje

Tělesná výchova

 • Kondiční a relaxační cvičení

Doplňující informace pro rodiče

 • Na Edu Page uvedu v jakém programu pojedeme, zatím nevím, kolik je dětí negativních.

Učivo procvičuj zde!

Jazyk český Matematika Prvouka
Seřaď slova podle abecedy Sčítání přes desítku Den, kdy vzniklo Československo
Řazení slov podle abecedy Sčítání přes desítku Ptáci na podzim
Pohádka o slovech Bez potíží odčítáme
Slova nadřazená Počtář
Synonyma Odčítání od 14
Slova opačného významu Sčítání do 14

 

Back To Top