Týdenní plán od 15.11. do 19. 11. 2021

Český jazyk

 • Opakujeme význam slov ( podřazená, nadřazená, mnohoznačná, protikladná)
 • Slova citově zabarvená
 • Dělení slov na konci řádku
 • Slovo – slabika- hláska – písmeno

Čtení

 • Výtvarný doprovod k přečtenému textu

Psaní

 • Opis, přepis, diktát

Matematika

 • Opakování sčítání a odčítání do 20 ( pamětně, bez dopočítávání)
 • Seznámení s číselnou řadou 0 až 100. Počítání po jedné, po desítkách.
 • PS č. 5

Prvouka

 • Ovoce a zelenina
 • PS str. 22, 23, 24, 25

Pracovní vyučování

 • Práce s odpadovým materiálem
 • Domeček pro zvířátko

Výtvarná výchova

 • Rytmické řešení ploch

Hudební výchova

 • Hudební nástroje – poslech
 • Výška, síla a barva hlasu

Tělesná výchova

 • Cvičení s overbally

Doplňující informace pro rodiče

 • 17. 11. 2021 je státní svátek.
 • 18. 11. 2021 od 15. 30 hod. do 17.30 hod. budou informativní třídní schůzky.

Učení je hra

Jazyk český Matematika Prvouka
Slova lichotná a hanlivá Stovková tabulka Druhy ovoce
Věty se skládají ze slov Stovková tabulka Druhy zeleniny
Druhy vět Pexeso do 20
Druhy vět Sčítání a odčítání do 20 s přechodem
Slova citově zabarvená Geometrická tělesa
Dělení slov na konci řádku Geometrická tělesa
Dělení slov na konci řádku Geometrická tělesa
Back To Top