Týdenní plán od 8. 11. do 12. 11. 2021

Český jazyk

 • Slova mnohoznačná, citově zabarvená, synonyma.
 • Dělení slov na konci řádku.

Čtení

 • Povídky o dětech
 • Legenda Sv. Martin

Psaní

 • Přepis a opis slov a vět
 • Diktát

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 20 s přechodem.
 • Odčítání se 17.
 • Geometrické tělesa.
 • Dokončení v pracovním sešitě.

Prvouka

 • Ovoce a zelenina (malvice, peckovice a bobule).
 • Ukončení téma podzim.

Pracovní vyučování

 • Výrobky z odpadových materiálů.

Výtvarná výchova

 • Sv. Martin

Hudební výchova

 • Píseň  na Sv. Martina

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

 • Po skončení sedmidenní karantény se mohou děti v případě negativního testu vrátit do školy (někteří již v úterý, druhá skupina ve středu, informaci o návratu máte ve zprávě od hygieny).
 • V úterý 9 . 11. jedeme plavat  (výuka je první a poslední hodinu).

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Jazyk český Matematika Prvouka
Slova nadřazená a podřazená Početní trenažér Druhy zeleniny
Druhy vět Sčítání Druhy ovoce
Dělení slov Odčítání Ovoce a zelenina
Slova protikladná Odčítáme od 16,17,18 Plody ovoce a zelenina
Synonyma Nakupujeme
Synonyma
Protiklady
Back To Top