Týdenní plán od 1. 11. do 5. 11. 2021

Český jazyk

 • Slova nadřazená, podřazená, souřadná.
 • Dělení slov na konci řádku.

Čtení

 • Plynulé čtení s interpunkcí.

Psaní

 • Opis, přepis, diktát vět.

Matematika

 • Odčítání se 14 a 15.
 • Sčítání a odčítání do 20 s přechodem.
 • PS str. 118, 21 ,22.
 • Geometrická tělesa.

Prvouka

 • Podzimní rybník, stěhovaví ptáci.
 • Opakování ptáci, savci, podzim.

Pracovní vyučování

 • Práce přírodninami.

Výtvarná výchova

 • Poznávání tvarů a funkcí lidských výtvorů.

Hudební výchova

 • Rozšiřování hlasového rozsahu.
 • Hudební nástroje.

Tělesná výchova

 • Cvičení s overbally.

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí zašlu dětem, které jsou v karanténě, úkoly na Edu. Ti, co budou mít negativní test, mohou v úterý 2. 11. nastoupit do školy.
 2. Prosím kontrolujte dětem pouzdra.
 3. Pokud máte doma dýni, prosím, dovezte do školy, budeme vyřezávat.
 4. V pátek si uděláme projektový den, děti mohou přijít v masce, odpoledne od 17 hodin je u školy připraven Halloweenský sraz.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Jazyk český Matematika Prvouka
Slova protikladná Sčítání 11, 12, 13, 14, 15 Ptáci na podzim
Slabiky Odčítání se 14 Savci
Slova nadřazení a podřazená Odčítání s 15 Opakování podzim
Druhy vět Odčítání od 14
Slova nadřazená Odčítání od 15
Slovo protikladné Počtář
Back To Top