Týdenní plán od 8.11. do 12. 11. 2021

Čtení

 • Opakování a procvičování probraných písmen
 • Čtení a skládání slabik, slov, vět
 • Hláska a písmeno I
 • str. 50-55

Psaní

 • Uvolňovací cviky – dolní zátrh, opakování cviků
 • Nácvik č. 0
 • str. 26-29, str. 6

Matematika

 • Porovnávání
 • Rozklad čísel
 • +, – v oboru do 5
 • Vyvození čísla 0, numerace v oboru 0-5
 • Psaní čísla 0
 • str. 44-48

Prvouka

 • Rodina, emoce (radost)
 • Zákl. seznámení s vývojem člověka
 • str. 20-21

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem – stříhání

Výtvarná výchova

 • Seskupování, kombinování přírodních materiálů

Hudební výchova

 • Už Martin na bílém koni

Tělesná výchova

 • Akrobacie

Doplňující informace pro rodiče

Procvičujte denně příklady na +, – do 5 zpaměti. Kontrolujte, prosím, pomůcky do vyučování – nůžky, lepidlo, ostrouhané pastelky…

18. 11. proběhnou konzultační třídní schůzky.

Odkazy k procvičování učiva

Čtení Matematika Prvouka Jiné
Najdi slovo + do 5 Rodina Už Martin…
Slabiky – do 5 Členové rodiny
Kde je U? +, – do 5
Písmenko I Vláček – rozklad
Přečti správně Porovnej

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top