Týdenní plán od 15. 11. do 19. 11. 2021

Čtení

 • Opakování a procvičování čtení a skládání slabik, slov vět z probraných písmen
 • Diktát slabik, slov
 • Hláska a písmeno T
 • Slabiky s písmenem T
 • ŽA str. 56
 • Slabikář str. 2-5

Psaní

 • Opakování tvarových prvků
 • Nácvik písmene i, í
 • Uv. cv. str. 29, Písanka str. 1-2

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru čísel do 0-5
 • Matematický diktát
 • Rozklad čísel
 • Orientace na číselné ose, zobrazování čísel na ní
 • Slovní úlohy, dopočítej
 • str. 49-52

Prvouka

 • Rodina
 • Byt, domácí práce, péče o domácnost
 • str. 22-23

Pracovní vyučování

 • Tvoření z odpadového materiálu: mozaiky z vršků…

Výtvarná výchova

 • Využití vlastností barev

Hudební výchova

 • Ukolébavka, pochod

Tělesná výchova

 • Tance založené na taneční chůzi a běhu (klusu)

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu 17. 11. je státní svátek, ve čtvrtek 18. 11. proběhnou informativní třídní schůzky (viz přibližná rezervace času na Edupage).

Trénujte, prosím, skládání slov ze složek, kontrolujte pomůcky do vyučování – gumy, pastelky, nůžky, lepidlo….

Čtení Matematika Prvouka Jiné
Písmenko T Rozklad čísel Rodina Vánoční slon
Poznej slabiku Procvičuj Členové rodiny Vánoční přání
Čti slabiku +, – do 5 Je to na hraní? Vánoční
Najdeš slovo? Sestřel náklad Ukolébavka
Skládej věty Pochod

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top