Týdenní plán od 8. 11. do 12. 11. 2021

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po s,v, z  – opakování učiva
 • Procvičování pravopisu

Český jazyk – sloh

 • Popis osoby

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru do 10 000
 • Násobení a dělení
 • Slovní úlohy

Vlastivěda

 • Orientace na mapě
 • Významné obce v okolí

Přírodověda

 • Vlastnosti látek

Pracovní činnosti

 • Šití maňáska

Výtvarná výchova

 • Malba vycházející ze skutečnosti
 • Hlava, účes

Hudební výchova

 • Takty a taktování 2/4

Tělesná výchova

 • Přetahy a přetlaky, posilovací cviky
 • Pohybové hry
český jazyk matematika Jiné
vyjmenovaná slova po P sčítání a odčítání do 10 000 Mozkovna
vyjmenovaná slova po S sčítání a odčítání sv. Martin – Únikovka
slovní druhy sv. Martin
Back To Top