Týdenní plán od 15. 11. do 19. 11. 2021

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po s, v, z
 • Opakování a procvičování učiva
 • Pravopisná cvičení

Český jazyk – sloh

 • Popis osoby

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru do 10 000
 • Slovní úlohy

Vlastivěda

 • Města v okolí
 • Orientace na mapě

Přírodověda

 • Vlastnosti látek
 • Živá příroda

Pracovní činnosti

 • Práce se dřevem

Výtvarná výchova

 • Malba vycházející ze skutečnosti

Hudební výchova

 • Takty a taktování
 • Nácvik písně

Tělesná výchova

 • Pravidla her
 • Přihrávky
český jazyk matematika jiné český jazyk
slovní druhy sčítání a odčítání do 10 000 Jeseníky vyjmenovaná slova po v
vyjmenovaná slova po s geometrie – procvičuj Vltava – poslech vyjmenovaná slova po v – 1
vyjmenovaná slova po p zaokrouhlování chráněné krajinné oblasti předpona  – vy
Back To Top