Týdenní plán od 8. 11. do 12. 11.

 • 4. B
 • 622× přečteno

Český jazyk

 • Opakování a procvičování vyjmenovaných slov po s, v, z – učebnice str. 39-46
 • Doplňování – pracovní sešit str. 25-27

Český jazyk – sloh

 • Popis osoby – učebnice str. 33

Anglický jazyk

 • Otázky a odpovědi

Matematika

 • Zaokrouhlování, písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení – učebnice str. 40-51
 • Osa souměrnosti – pracovní list

Vlastivěda

 • Okolní obce a města
 • Z historie našeho města

Přírodověda

 • Javor mléč
 • Jehličnaté stromy – učebnice str. 29-32

Pracovní činnosti

 • Druhy papíru, výrobek z papíru

Výtvarná výchova

 • Hlava a její účes

Hudební výchova

 • Takty a taktování – 2/4 a 3/4 takt

Tělesná výchova

 • Plavání

Informatika

 • Informace a informační zdroj

Doplňující informace pro rodiče

Středa 10. 11. – kurz plavání, bazén Krnov.

Konzultační tř. schůzky – středa 10. 11. od 15,30 hodin do 17,30 hodin – hodnocení 1. čtvrtletí.

Taťána Hazuchová, třídní učitelka

Back To Top