Týdenní plán od 15. 11. do 19. 11. 2010

 • 4. B
 • 528× přečteno

Český jazyk

 • Rozdíly psaní i/y po obojetných souhláskách – učebnice str. 39-46
 • Text zpaměti – čítanka str. 104
 • Společná četba

Český jazyk – sloh

 • Popis osoby – dokončení
 • Omluva, prosba – pracovní list

Anglický jazyk

 • Popis hračky
 • Množné číslo podstatných jmen

Matematika

 • Sčítání, odčítání – učebnice str. 45-46
 • Slovní úlohy – učebnice str. 51-53
 • Osa souměrnosti – pracovní list

Vlastivěda

 • Hledáme na mapě – učebnice str. 11
 • CHKO, podniky, okolí našeho města

Přírodověda

 • Borovice lesní, modřín opadavý – učebnice str. 30-33
 • Příprava přírody na zimu – pracovní sešit str. 17

Pracovní činnosti

 • Dokončení prací

Výtvarná výchova

 • Dokončení prací

Hudební výchova

 • Akord, intonace
 • Nácvik písně- 1. sníh

Tělesná výchova

 • Přetahy a přetlaky – spolupráce ve skupinách

Informatika

 • Základní způsob komunikace na PC – email

Doplňující informace pro rodiče

Středa 17. 11. – státní svátek.

Taťána Hazuchová, třídní učitelka

Back To Top