Týdenní plán od 1. 11. do 5. 11. 2010

 • 4. B
 • 367× přečteno

Český jazyk

 • Procvičování vyjmenovaná slova po m, p – učebnice str. 31-32
 • Opakování – pracovní sešit str. 22-24
 • Věcné čtení – texty z čítanky 

Český jazyk – sloh

 • Oslovení, omluva, prosba – pracovní list
 • Popis osoby – učebnice str. 33

Anglický jazyk

 • Předložky – in, on under, next to, on the left, on the right

Matematika

 • Zaokrouhlování, sčítání a odčítání čísel do 10 000 – učebnice str. 40-43
 • Řešení slovních úloh
 • Osa souměrnosti – pracovní list

Vlastivěda

 • Místní mapa, okolí Města Albrechtic – mapa Bruntálsko
 • Plánek našeho města – pracovní list

Přírodověda

 • Les – stromy listnaté
 • Dub, buk, javor, bříza – učebnice str. 25-28
 • Opakování – pracovní sešit str. 13

Pracovní činnosti

 • Akvárium – láhev, rybičky z papíru …

Výtvarná výchova

 • Jeden drak potkal mrak – klovatina, barva

Hudební výchova

 • Výška, síla, barva a délka tónu- sluchová cvičení
 • Kánon – nácvik písně – učebnice str. 37
 • Pohádka se zpěvem a doprovodem na Orffovy nástroje – ve skupinách

Tělesná výchova

 • Průpravná cvičení s tyčemi
 • Vybíjená – třídní miniturnaj družstev

Informatika

 • Informace a informační zdroj
 • Hledání v jízdních řádech

Doplňující informace pro rodiče

Rozvrh hodin – sudý týden.

Taťána Hazuchová, třídní učitelka

Back To Top