Týdenní plán od 8. 10. do 12. 10. 2012

 • 4. A
 • 396× přečteno

Český jazyk

 • Stavba slova – procvičování
 • Pravopis souhláskových skupin
 • Předložka X předpona
 • Literatura – báseň, verš, rým

Český jazyk – sloh

 • Adresa – dokončení práce z minulé hodiny

Anglický jazyk

 • projekt MY BEDROOM/MŮJ POKOJ
 • poslechová cvičení, čtení
 • opakování probrané gramatiky a slovní zásoby (test unit 1)

Matematika

 • Opakování – jednotky délky, hmotnosti, objemu a času (uč. str. 5, 8, 13)
 • Slovní úlohy str. 16
 • Písemné násobení
 • Geometrie – kružnice, kruh / střed, poloměr, průměr

Vlastivěda

 • Památná místa ČR – opakování
 • Mapa, podstata a účel map

Přírodověda

 • Minerály (nerosty), horniny – uč. str. 32

Pracovní činnosti

 • Maková panenka – makovice, textilní látka

Výtvarná výchova

 • Dokončení práce z pracovní výchovy

Hudební výchova

 • Poslech ukázek z hudebních děl
 • Hra na Orffovy nástroje – jednoduchý doprovod

Tělesná výchova

 • Plavání

Informatika

 • Jednoduchá údržba PC
 • Psaní ZAV

Doplňující informace pro rodiče

Nadále vybíráme peníze na exkurzi – Landek (200Kč).

Eva Rusinská, zástup tř. uč. T. Hazuchové

Back To Top