Týdenní plán od 15. 10. do 19. 10. 2012

 • 4. A
 • 408× přečteno

Český jazyk

 • Pravopis souhláskových skupin
 • Vyjmenovaná, příbuzná slova po b, f, l
 • Literární výchova – dramatizace pohádky

Český jazyk – sloh

 • Oslovení, omluva, prosba

Anglický jazyk

Matematika

 • Procvičování dělení s rozkladem
 • Dělení jednociferným dělitelem
 • Geometrie – kružnice, kruh (střed, poloměr, průměr)

Vlastivěda

 • Procvičování učiva – podstata a účel map, plány, poledníky
 • Měřítko map, barvy na mapách, vysvětlivky – práce ve skupinách

Přírodověda

 • Horniny – vyvřelé, usazené, přeměněné (viz uč. str. 32, 33) + zápisy v sešitech

Pracovní činnosti

 • Viz výtvarná výchova – dokončení práce

Výtvarná výchova

 • Stromy na podzim – zapouštění barev do mokrého podkladu

Hudební výchova

 • Píseň „Když jsem šel od Domažlic“
 • Délka, síla, barva a výška tónu

Tělesná výchova

 • Průpravná cvičení se švihadlem
 • Míčová hra – zaháněná

Informatika

 • Opakování – popis počítače a jeho přídavných zařízení
 • Psaní ZAV

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu 17. října proběhne exkurze v Hornickém muzeu Landek. Odjezd od školy v 7:45h. Návrat do 13:30hod. S sebou svačinu a pití. Obědy budou mít děti odhlášené.

Eva Rusinská, zástup tř. uč. T. Hazuchové

Back To Top