Týdenní plán od 1. 10. do 5. 10. 2012

 • 4. A
 • 539× přečteno

Český jazyk

 • Opakování učiva – slovní druhy
 • Předpona x předložka
 • Stavba slova – uč. str. 18-20
 • Literatura – dramatizace pohádky

Český jazyk – sloh

 • Adresa – adresát, odesílatel
 • PSČ

Anglický jazyk

 • Poslechová cvičení
 • Můj pokoj
 • Zvířata

Matematika

 • Dělení se zbytkem – uč. str. 15
 • Slovní úlohy – uč. str. 15
 • Písemné násobení, porovnávání čísel
 • Geometrie – kolmice, pravý úhel, uč. str. 22

Vlastivěda

 • Památná místa ČR – skupinová práce, prezentace
 • Ústava – práva a povinnosti občanů

Přírodověda

 • Opakování učiva – koloběh vody v přírodě
 • Půda, pokusy, uč. str. 31

Pracovní činnosti

 • Podzimní květina – prolomovaná vosková technika

Výtvarná výchova

 • Dokončení práce z prac. činnosti

Hudební výchova

 • Rytmus 2/4, 3/4
 • Píseň „Znám já jeden…“

Tělesná výchova

 • Rychlost, obratnost – soutěže družstev
 • Míčové hry

Informatika

 • Práce s myší
 • Práce s internetem – vyhledávání – památná místa ČR

Doplňující informace pro rodiče

Stále ještě nemají všichni žáci uhrazené peníze za PS do AJ – 200Kč.

Prosím o zvýšenou kontrolu úpravy domácích úkolů – okraje, písmo!

Eva Rusinská, zástup za tř. uč. T. Hazuchovou

Back To Top