Týdenní plán od 8. 10. do 12. 10. 2012

Český jazyk

 • Pravopis souhláskových skupin, koncovky v příponách.
 • Slovní druhy.
 • Význam slov.
 • Učebnice str. 18-23.

Český jazyk – sloh

 • Popis pracovního postupu.

Český jazyk a literatura

 • Umělecký text, vlastní výtvarný doprovod.
 • Referáty z knih.
 • A. Jirásek

Anglický jazyk

 • Shrnutí první lekce – test (číslovky, členy, množné číslo).
 • Parts of body – projekt (připravit si popis příšery).
 • To be short form.
 • Pracovní sešit str. 14-15.
 • Slovíčka str. 74 2 A.

Matematika

 • Přímá úměrnost.
 • Jednotky času.
 • Slovní úlohy.
 • Učebnice str. 35-38.
 • GE: tojúhelníky, úhly.

Vlastivěda

 • Vynálezy a umění.
 • Revoluční rok 1848.
 • Učebnice str. 12-15.

Přírodověda

 • Energetické suroviny.
 • Návštěva čističky odpadních vod.

Pracovní činnosti

 • Výrobky z krepového papíru.

Výtvarná výchova

 • Vyjadřování morfologie při kresbě růstu rostlin a možnosti dotváření fantazií.

Hudební výchova

 • Zpěv písní k pohádce.

Tělesná výchova

 • Dopravní hřiště – Krnov.

Doplňující informace pro rodiče

 1. V úterý 9. 10. jedeme do Krnova na dopravní hřiště. Odjezd od školy v 8.20, návrat nejpozději ve 12.45 hodin ke škole. S sebou sportovní oblečení, svačinu, pití a peníze na autobus a útratu – 60 kč. V případě deště se učíme ve škole.
 2. Ve čtvrtek se půjdeme podívat na čističku odpadních vod v M. Albrechticích.
 3. Dbejte na úpravu dětí v sešitech.
 4. Pokud máte dýně, pošlete do školy (malé i velké).
 5. Vybírám peníze na ZAV – 150 Kč.
 6. Informace a známky kontrolujte pravidelně na EL-CE.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ!!!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Online cvičení Online cvičení Množné číslo
Vyjmenovaná slova Rovnice Členy a, an
Předložky a předpony Souřadnice  Předložky
Slovní druhy  Převod jednotek  Slovíčka 2. A 
Test Úlohy s obvody Věty
PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA Sloveso to be
Test Vynálezy – prezentace Sloveso to be
Horniny a nerosty  Vynálezy – křížovka Opičí píseň
  Kultura a  umění  

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top