Týdenní plán od 15. 10. do 19. 10. 2011

Český jazyk

 • Odvozování slov, koncovky v příponách.
 • Vyjmenovaná slova.
 • Slovesa (osoba, číslo, čas).
 • Učebnice str. 23-28.

Český jazyk – sloh

 • Vypravování, osnova.

Český jazyk a literatura

 • Povídka, ilustrátoři.
 • Čítanka str.16-20.

Anglický jazyk

 • Sloveso to be, zkrácená forma.
 • Slovíčka 2. B.
 • Pracovní sešit str. 15-16.
 • Příprava k Halloweenu.

Matematika

 • Římské číslice.
 • Přímá úměrnost.
 • Jednotky délky, hmotnosti, času, objemu.
 • Učebnice str. 45-47.
 • GE: trojúhelníková nerovnost

Vlastivěda

 • Rozkvět kultury v první polovině 19. století.
 • Revoluční rok 1848.
 • Učebnice str. 14-17.

Přírodověda

 • Země ve vesmíru.

Pracovní činnosti

 • Využití přírodních materiálů.

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření věcí, jejich pozorování a vyjádření základních, tvarových a prostorových znaků.

Hudební výchova

 • Intonace 8. stupeň a spodní 5 stupeň.
 • Nácvik písní k pohádce.

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky, hod.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Dbejte prosím na úpravu v domácích sešitech.
 2. Všichni budou mít v nelinkovaných sešitech lenochy.
 3. Pokud máte dýně, pošlete do školy (malé i velké).
 4. Vybírám peníze na ZAV – 150 Kč.
 5. Informace a známky kontrolujte pravidelně na EL-CE.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ!!!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Online cvičení Online cvičení Sloveso to be
Slovní druhy Souřadnice Sloveso to be test 
Předložky a předpony Římské číslice Věty
Vyjmenovaná slova  Římské číslice Množné číslo
Slovesa Simpsonovi Převody jednotek Oběšenec Halloween
Předložky a předpony Souřadnice  Halloween píseň
PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA Slovíčka 2. A
Sluneční soustava  Kultura a umění Slovíčka 2. B 
Planety  Rok 1848  Halloween – dýně
  Národní obrození – video  
  Revoluční rok – video  

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top