Týdenní plán od 8. 1. do 12. 1.

Český jazyk

 • Opakování kapitoly: Slovo, slabika, hláska, písmeno
 • Dělení souhlásek – vyvození
 • Psaní y,ý po tvrdých souhláskách

Čtení

 • Plynulé čtení bez chyb
 • Tiché čtení s porozuměním
 • Recitace – příprava na soutěž

Psaní

 • Docvičování psaní písmen malé i velké abecedy
 • Opis, přepis s doplňováním
 • Diktát slov s ů,ú,u – text z učebnice

Matematika

 • Testík – prověřování probraných typů příkladů (z pracovního sešitu)
 • Počítání do 100 s přechodem přes desítku
 • Slovní úlohy na počítání do 100
 • Orientace na ose
 • Písemné sčítání a odčítání do 100 (pod sebou)
 • Geometrie: bod, přímka, úsečka

Prvouka

 • Testík na téma Zima
 • Zdraví, Lidské tělo

Doplňující informace pro rodiče

 1. Z důvodu blížících se pololetních prací, prosím procvičujte počítání do 100, probraná pravidla ČJ a jejich aplikaci a také čtení.
 2. Dne 9. 1. je plavecký výcvik.
 3. Dne 31. 1. bude dětem rozdáno pololetní vysvědčení.
 4. Dne 1. 2. jede celý nižší stupeň do kina na pohádku: Esa z pralesa 2: Světové dobrodružství. Plaťte na účet školy – viz platební příkaz.

Odkazy na procvičení učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Pexeso – tvrdé slabiky Sčítání do 100 s přechodem přes 10 Části lidského těla
Kvíz – tvrdé slabiky +, – do 100 s přechodem přes 10 (dopočítávání do celé desítky) Naše tělo
Back To Top