Týdenní plán od 15. 1. do 19. 1.

Český jazyk

 • Opakování dělení souhlásek (tvrdé, měkké, obojetné)
 • Psaní y, ý po tvrdých souhláskách
 • Vyvození psaní i,í po měkkých souhláskách

Čtení

 • Plynulé čtení bez chyb
 • Čtení s porozuměním
 • Recitace – příprava na soutěž

Psaní

 • Docvičování písmen malé a velké abecedy
 • Opis, přepis, diktát slov a vět

Matematika

 • Počítání do 100 s přechodem 10
 • Sl. úlohy
 • Příklady se závorkou
 • Geometrie: bod, přímka, úsečka (měření), opakování geometrických těles

Prvouka

 • Lidské tělo
 • Zdraví
 • Hygiena

Doplňující informace pro rodiče

 1. Procvičujte si prosím český jazyk, matematiku i čtení na blížící se pololetní práce. Můžete použít již starší odkazy na procvičování učiva či učebnice.
 2. Dne 31. 1. bude dětem rozdáno pololetní vysvědčení.
 3. Dne 1. 2. jede celý první stupeň do kina na pohádku: Esa z pralesa 2: Světové dobrodružství. Plaťte na účet školy – viz platební příkaz.
 4. V pátek 2. 2. jsou pololetní prázdniny.
 5. Blíží se termín zaplacení lyžařského kurzu.

Odkazy na procvičení učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Tvrdé slabiky Sčítání s přechodem Úraz a nemoc
Měkké slabiky Odčítání s přechodem Hygiena
Back To Top