Týdenní plán od 1.1. do 5. 1.

Český jazyk

 • Opakování – samohlásky a dvojhlásky
 • Opakování psaní ú,ů
 • Opakování slabikotvorných souhlásek r, l, m
 • Dělení souhlásek – měkké, tvrdé, obojetné

Čtení

 • Důraz na plynulé čtení
 • Čtení bez chyb
 • Orientace v textu

Psaní

 • Docvičování písmen malé i velké abecedy
 • Opis, přepis s doplňováním

Matematika

 • Počítání do 100 bez přechodu desítky
 • Slovní úlohy
 • Písemné sčítání a odčítání pod sebou
 • Geometrie – bod, přímka, úsečka

Prvouka

 • Zima
 • Dokončení kapitoly, opakování

Doplňující informace pro rodiče

 1. Nástup do školy je ve středu 3. 1.
 2. Děti (které si ještě nedonesly) si s sebou přinesou vypraný cvičební úbor do tělocviku.
 3. Prosím, zkontrolujte si pomůcky – lepidla, fixy na tabulku, nůžky, pera, obaly, folie, vybavení pouzdra. Děkuji.

Odkazy na procvičení učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Tvrdé souhlásky Testík – odčítání do 100 Zvířata v zimě
Měkké souhlásky

Obojetné souhlásky

Testík – sčítání do 100 Tři králové – pohádka
Back To Top