Týdenní plán od 8. 1. do 12. 1. 2024

Český jazyk

 • Opakování kapitoly: Slovo, slabika, hláska, písmeno
 • Vyvození dělení souhlásek
 • Psaní y,ý po tvrdých souhláskách

Čtení

 • Plynulé čtení bez chyb
 • Recitace – příprava na soutěž
 • Tiché čtení s pochopením

Psaní

 • Docvičování psaní písmen malé i velké abecedy
 • Opis, přepis s doplňováním – viz uč. ČJ
 • Diktát slov s ů,ú,u – text viz učebnice

Matematika

 • Test – prověřování probraných typů příkladů po str. 25 v M
 • Počítání do 100 s přechodem základu 10
 • Sl. úlohy
 • Orientace na ose
 • Písemné sčítání a odčítání do 100 (pod sebou)
 • M – G: bod, přímka, úsečka

Prvouka

 • Test – Zima
 • Zdraví, Lidské tělo

Doplňující informace pro rodiče

 1. Doporučuji pravidelné čtení, procvičování počítání do 100, opakování probraných pravidel ČJ s aplikací při psaní – čekají nás pololetní práce.
 2. Trénujte na odkazech v týdenním plánu třeba i zpětně.
 3. V úterý 9. 1. je plavání.
 4. Dne 31. 1. bude dětem rozdáno pololetní vysvědčení.
 5. Dne 1. 2. jede celý nižší stupeň do kina na pohádku: Esa z pralesa 2: Světové dobrodružství. Plaťte na účet školy – viz platební příkaz.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Tvrdé slabiky Počítání do 100 s přechodem – rozklad Stavba těla
Procvičování tvrdých slabik Sčítání do 100 s přechodem 10 Části těla
Další procvičování Úsečka Další procvičování

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top