Týdenní plán od 15. 1. do 19. 1. 2024

Český jazyk

 • Opakování dělení souhlásek
 • Psaní y, ý po tvrdých souhláskách
 • Vyvození psaní i,í po měkkých souhláskách

Čtení

 • Plynulé čtení bez chyb
 • Čtení s porozuměním
 • Recitace – příprava na soutěž

Psaní

 • Docvičování písmen malé i velké abecedy
 • Opis, přepis, diktát

Matematika

 • Počítání do 100 s přechodem 10
 • Sl. úlohy
 • Příklady se závorkou
 • M – G: bod, přímka, úsečka (měření)

Prvouka

 • Lidské tělo
 • Zdraví
 • Hygiena

Doplňující informace pro rodiče

 1. Na čtvrtek 18. 1. do VV si děti přinesou větší jehlu, nějaké ve škole jsou, ale není jich dost. Děkuji.
 2. Dne 31. 1. bude dětem rozdáno pololetní vysvědčení.
 3. Dne 1. 2. jede celý nižší stupeň do kina na pohádku: Esa z pralesa 2: Světové dobrodružství. Plaťte na účet školy – viz platební příkaz.
 4. V pátek 2. 2. jsou pololetní prázdniny.
 5. Připomínám, že se blíží termín zaplacení lyžařského kurzu.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Docvičování tvrdých slabik Procvičování – náhodné kolo Úraz x nemoc
Další docvičování Sčítání s přechodem Hygiena
Doplň do věty Odčítání s přechodem Opakování o lidském těle

Lidské tělo – části

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top