Týdenní plán od 1. 1. do 5. 1. 2024

Český jazyk

 • Opakování výčtu samohlásek a dvojhlásek
 • Opakování psaní ú,ů
 • Opakování slabikotvor. souhl. R,L,M
 • Dělení souhlásek

Čtení

 • Prezentace mimočítankové četby
 • Plynulé čtení bez chyb
 • Orientace v textu

Psaní

 • Docvičování písmen malé i velké abecedy
 • Opis, přepis s doplňováním

Matematika

 • Počítání do 100 bez přechodu základu
 • Slovní úlohy
 • Písemné sčít. a odčít. pod sebou
 • M – G: přímka, bod

Prvouka

 • Zima
 • Dokončení kapitoly, opakování

Doplňující informace pro rodiče

 1. Nástup do školy ve středu 3. 1.
 2. Děti si s sebou přinesou vypraný cvičební úbor.
 3. Prosím o kontrolu pomůcek (lepidla, fixy na tabulku, nůžky…), obalů, vybavení pouzder.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Výčet tvrdých souhlásek Hodnotící testík: odčítání do 100 Chaloupka na vršku – Jak to bylo na Tři krále
Výčet měkkých souhlásek Hodnotící testík: sčítání do 100 Zimní spánek živočichů
Výčet obojetných souhlásek Dopočítávání do desítky Opakování k zimě

Přeji všechno nejlepší a pevné zdraví všem v Novém roce 2024!

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top