Týdenní plán od 7. 12. do 11. 12.

 

Český jazyk

 • Podstatná jména – rod, životnost, číslo a pádové otázky. Procvičování vyjmen. slov po  b, l
 • Sloh – Pokračování vánočních příprav a pomoc dětí při práci doma
 • Psaní – strana 22-23
 • Čtení – články na straně 61-63

Anglický jazyk

 • Typy vět – This is … (To je …)
 • My toys – Moje hračky

Matematika

 • Číselná řada do 1 000, sčítání a odčítání celých stovek
 • Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel
 • Geometrie – čterec, obdélník a trojúhelník

Prvouka

 • Jak žili lidé dříve – učebnice str. 23, pracovní sešit str. 26

Pracovní činnosti

 • Výzdoba třídy – papírové ozdoby

Výtvarná výchova

 • Vánoční přání

Hudební výchova

 • Vánoční písně a koledy, doprovod na hudební nástroje, hudeb. skladby na CD

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik – podrobnější informace v úkolníčcích, 1. plavání 9. 12. – odjezd v 7.30 od školy!

Doplňující informace pro rodiče

      Všem rodičům a dětem velké poděkování a pochvala za přípravu masek a účast na pátečním setkání u vánočního stromu na náměstí! Nezapomeňte na změnu rozvrhu během plaveckého výcviku. Procvičujte s dětmi vyjmenovaná slova a také je občas potrapte malým diktátem slov.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

 

Back To Top