Týdenní plán od 14. 12. do 18. 12.

Český jazyk

 • Určování podstatných jmen – rod, číslo, pád
 • Sloh – přání a dopis pro Ježíška
 • Čtení – vánoční Romance štědrovečerní
 • Psaní – str. 24 – 25

Anglický jazyk

 • My toys – moje hračky
 • Christmas – vánoce
 • Nová slovní zásoba, množné číslo podstatných jmen

Matematika

 • Procvičování násobení a dělení v oboru 100
 • Římské číslice do 20
 • Jednotky délky
 • Trojciferná čísla
 • Geometrie – rovinné útvary

Prvouka

 • Lidská činnost a tvořivost
 • Práce a volný čas

Pracovní činnosti

 • Vánoční přání

Výtvarná výchova

 • Zimní krajina

Hudební výchova

 • Vánoční koncert country skupiny

Tělesná výchova

 • Míčové hry, překážková dráha

Doplňující informace pro rodiče

   V pondělí 21. 12. jedeme na další plavání, odjezd v 7.30 od školy! Na 22. 12. si děti připravují vánoční besídku a domluvily se na dárečcích v hodnotě maximálně 30 Kč. 

   Vážení rodiče, přeji Vám a dětem pěkné a klidné prožití vánočních svátků a mnoho pěkných chvil v novém roce.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

                                        

Back To Top