Týdenní plán od 7.12. do 11. 12. 2015

Český jazyk

 • Tvrdé souhlásky ky, ry
 • Opakování učiva
 • Diktát

Čtení

 • Hlasité čtení s důrazem na přednes a interpunkci
 • Pohádky, příběhy
 • Společná četba

Psaní

 • Opis, přepis

Matematika

 • Odčítání do 100 – desítky a jednotky
 • Řetězové příklady
 • Slovní úlohy
 • Matematické hry
 • G – úsečka

Prvouka

 • Krmení lesní zvěře  – park Pod lipami
 • Zvířata v zimě

Pracovní vyučování

 • Výroba krmítek
 • Vánoční ozdoby

Výtvarná výchova

 • Přáníčko pro Ježíška – Ježíškova pošta

Hudební výchova

 • Koledy, písně se zimní tématikou
 • Hra na Orf. nástroje
 • Noty

Tělesná výchova

 • Plavecký kurz

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí 7. 12. jdeme pěšky do parku Pod lipami. Děti ať mají dobré oblečení a obuv. Nezapomeňte na krmivo pro zvěř – jablko, mrkev, zrní apod.
 2. Ve středu je další lekce plavání, sraz v 7.15 u šaten.
 3. Dne 9. 12. (středa) v 18.00 proběhne před naší školou akce Česko zpívá koledy. Občerstvení je zajištěno. Jste všichni srdečně zváni.
 4. Zkontrolujte psací, rýsovací a kreslící potřeby.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Různé
Čárka  Slovní úlohy  Zima Rolničky
Souhláska chy, chý  Pro šikulky  Zvířata v zimě Vánoce
Ky nebo ký  Odčítání do 100   Pásli ovce
Ry, rý  Odčítej    
Věty  Spočítej rychle    
   Test    
Back To Top