Týdenní plán od 14. 12. do 18. 12. 2015

Český jazyk

 • Tvrdé souhlásky ty, ny
 • Opakování probraného učiva
 • Diktát slov a krátkých vět
 • Sloh – prosba, poděkování

Čtení

 • Ilustrace, ilustrátor
 • Společná četba
 • Čtenářská dílna
 • Pohádka

Psaní

 • Opis, přepis
 • Autodiktát

Matematika

 • Sčítání do 100 – příklady typu 85+2
 • Slovní úlohy
 • Řetězové příklady
 • G – úsečka – sestrojování a měření

Prvouka

 • Zima

Pracovní vyučování

 • Dílny  – vánoční tématika

Výtvarná výchova

 • Malba – zima

Hudební výchova

 • Koledy, zpěv, poslech, doprovod

Tělesná výchova

 • Kotoul vpřed
 • Žebřiny
 • Závodivé hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Zkontrolujte psací, kreslící a hlavně rýsovací potřeby. stav obalů učebnic a sešitů.
 2. V pondělí V 8.45 hrajeme pohádku pro MŠ.
 3. Ve středu od 13.00 – vánoční dílny, v 15.30 – představení pro rodiče.

Alena václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Různé
Dy nebo dý?  Úsečka  Pexeso Rolničky
Doplň do vět  Vylušti  Blíží se Vánoce Pásli ovce
Ty nebo tý?  Slovní úlohy   Štědrej večer
Ny, ný  Sčítej    
Co už umíme  Příklady    
   Pro šikulky    
Back To Top