Týdenní plán od 30. 11. do 4. 12. 2015

Český jazyk

 • Tvrdé souhlásky – hy, chy
 • Procvičování učiva – samohlásky
 • Diktát slov a vět

Čtení

 • Hlasité i tiché čtení
 • Čtení s porozuměním
 • Dramatizace pohádky
 • Čtenářská dílna

Psaní

 • Opis, přepis, diktát

Matematika

 • Sčítání a odčítání celých desítek do 100
 • Sčítání do 100 bez přechodu 10
 • G – úsečka, rýsování, měření
 • Matematické hry, odkazy na plánu

Prvouka

 • Zima, zimní měsíce
 • Mikuláš

Pracovní vyučování

 • Výroba krmítek

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření na základě vlastního prožitku

Hudební výchova

 • Opakování písní se zimní tématikou

Tělesná výchova

 • Pohybové a posilovací hry
 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

 1. Opět zkontrolujte psací, kreslící a rýsovací potřeby.
 2. V pátek 4. 12. v 10.25 jedeme na plavání, návrat až po 13. hodině.
 3. V pondělí 7. 12. proběhne akce „Krmení lesní zvěře a výroba krmítek“ v parku Pod lipami – začátek je v 9.00 – všichni jste zváni. Další informace sledujte na elce.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Bonusy z M a JČ
Rébusy Sčítej rychle  Zima  Strašidelné počítání
Souhlásky tvrdé Odčítej  Zimní oblečení  Pětiminutovka
Poskládej Rovnice  Moje vlast  Nové sčítání do 100
Doplň Oprav chybu    Procvičuj
Slovo nadřazené Přiřaď výsledek    V cirkuse
  Písemné odčítání    Druhy vět
Back To Top