Týdenní plán od 7. ledna do 11. ledna 2013

 • 4. A
 • 583× přečteno

Český jazyk

 • Vzory podstatných jmen rodu středního, pravopis koncovek podstatných jmen
 • Pohádky

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Anglický jazyk

 • Opakování – otázky a odpovědi

Matematika

 • Sčítání a odčítání velkých čísel
 • Slovní úlohy
 • Trojúhelníky

Vlastivěda

 • Města ČR – památky aj.
 • Orientace na mapě

Přírodověda

 • Domácí zvířata, význam
 • Kur a kachna

Pracovní činnosti

 • Vyšívání

Výtvarná výchova

 • Zimní sporty – dokončení

Hudební výchova

 • Hudba vokální a instrumentální
 • Hudební nástroje
 • Nácvik nové písně

Tělesná výchova

 • Přehazovaná – pravidla, spolupráce ve družstvu
 • Posilování na žebřinách

Doplňující informace pro rodiče

Taťána Hazuchová, tř. učitelka

Back To Top